Kirtan Before SB Class by Sankarsana Das Adhikari Prabhu at Riga, Latvia on 28th April, 2013