Hindi Katha on Rushabhdev Ki Siksha by Lal Govind Prabhu at Borivali – Mumbai