01 – Bhakti Rasamrita Swami Hindi Badrinath Yatra – Suka Tal – 2012-10-15.mp3 34.4 MB
 02 – Bhakti Rasamrita Swami Hindi Badrinath Yatra – Yamunotri-Janaki Chatti – 2012-10-17.mp3 49.9 MB
 03 – Bhakti Rasamrita Swami Hindi Badrinath Yatra – Uttar Kashi-Bhajan Sandhya – 2012-10-18.mp3 17.3 MB
 04 – Bhakti Rasamrita Swami Hindi Badrinath Yatra – Uttar Kashi-Kashi Vishvanath Mandir – 2012-10-18.mp3 45.3 MB
 05 – Bhakti Rasamrita Swami Hindi Badrinath Yatra – Uttar Kashi-Glories of Ganga Part-01 – 2012-10-19.mp3 58.1 MB
 06 – Bhakti Rasamrita Swami Hindi Badrinath Yatra – Uttar Kashi-Glories of Ganga Part-02 – 2012-10-19.mp3 75.5 MB
 07 – Bhakti Rasamrita Swami Hindi Badrinath Yatra – Ganges Coming Down from Upper Planets – 2012-10-20.mp3 37.5 MB
 08 – Bhakti Rasamrita Swami Hindi Badrinath Yatra – Ganges Coming Down to Earth Planets – 2012-10-20.mp3 34.5 MB
 09 – Bhakti Rasamrita Swami Hindi Badrinath Yatra – Badrinath Significance How Badri Vishal Came – 2012-10-22.mp3 69.3 MB
 10 – Bhakti Rasamrita Swami Hindi Badrinath Yatra – Maan Vyas Gufa Pandavas Swarga Arohan – 2012-10-22.mp3 33.0 MB
 11 – Bhakti Rasamrita Swami Hindi Badrinath Yatra – Haridwar-Glories of Ganga Pastimes – 2012-10-24.mp3 37.5 MB
 12 – Bhakti Rasamrita Swami Hindi Badrinath Yatra – Hrishikesh Dhama-Glories of Dev Prayag and Hrishikesh – 2012-10-24.mp3 23.1 MB