01 – Bhakti Vikas Swami Hindi Premavatara Sri Caitanya Mahaprabhu – Audio Book-Prastavna and Prak-Kathan.mp3 1.7 MB
 02 – Bhakti Vikas Swami Hindi Premavatara Sri Caitanya Mahaprabhu 01 – Audio Book-Janma tatha bal lilayen.mp3 5.3 MB
 02 – Bhakti Vikas Swami Hindi Premavatara Sri Caitanya Mahaprabhu 02 – Audio Book-Parishista 03 Sri Caitanya Mahaprabhu ka shikshashtakam.mp3 1.3 MB
 03 – Bhakti Vikas Swami Hindi Premavatara Sri Caitanya Mahaprabhu 03 – Audio Book-Yuva Pandit.mp3 4.6 MB
 04 – Bhakti Vikas Swami Hindi Premavatara Sri Caitanya Mahaprabhu 04 – Audio Book-Diksha tatha Sankirtan andolan ka subharambh.mp3 11.7 MB
 05 – Bhakti Vikas Swami Hindi Premavatara Sri Caitanya Mahaprabhu 05 – Audio Book-Sannyas grahan karna aur puri aagman.mp3 4.5 MB
 06 – Bhakti Vikas Swami Hindi Premavatara Sri Caitanya Mahaprabhu 06 – Audio Book-Dakshin bharat yatra.mp3 4.6 MB
 07 – Bhakti Vikas Swami Hindi Premavatara Sri Caitanya Mahaprabhu 07 – Audio Book-Purime lotna evam rathayatra lilayen.mp3 6.4 MB
 08 – Bhakti Vikas Swami Hindi Premavatara Sri Caitanya Mahaprabhu 08 – Audio Book-Uttarbharat main yatra.mp3 8.8 MB
 09 – Bhakti Vikas Swami Hindi Premavatara Sri Caitanya Mahaprabhu 09 – Audio Book-Puri bhakto ke sath lilayen.mp3 8.4 MB
 10 – Bhakti Vikas Swami Hindi Premavatara Sri Caitanya Mahaprabhu 10 – Audio Book-Antim Varsh.mp3 2.3 MB
 11 – Bhakti Vikas Swami Hindi Premavatara Sri Caitanya Mahaprabhu 11 – Audio Book-Upsanhar.mp3 484.1 KB
 12 – Bhakti Vikas Swami Hindi Premavatara Sri Caitanya Mahaprabhu 12 – Audio Book-Parishista 01 Sri Caitanya Mahaprabhu purna puroshottam bhagvan hai.mp3 2.2 MB
 13 – Bhakti Vikas Swami Hindi Premavatara Sri Caitanya Mahaprabhu 13 – Audio Book-Parishista 02 Sri Caitanya Mahaprabh ki Shikshaye.mp3 2.9 MB
 14 – Bhakti Vikas Swami Hindi Premavatara Sri Caitanya Mahaprabhu – Audio Book-Lekhak Parichay.mp3 435.7 KB