Bhakti Tirtha Swami Festivals – Adwaita Acarya Appearance-01 – Australia.mp3 13.4 MB
 Bhakti Tirtha Swami Festivals – Adwaita Acarya Appearance-02 – Australia.mp3 15.4 MB
 Bhakti Tirtha Swami Festivals – Disappearance of Bhakti-Tirtha Swami – 2005-06-29.mp3 14.9 MB
 Bhakti Tirtha Swami Festivals – Gita Nagari – Samskara Festival 2004 – Divyambaradasi – Prayer.mp3 19.5 MB
 Bhakti Tirtha Swami Festivals – Gita Nagari – Samskara Festival 2004 – Initiations.mp3 17.5 MB
 Bhakti Tirtha Swami Festivals – Gita Nagari – Samskara Festival 2004 – Initiations Kirtan.mp3 15.1 MB
 Bhakti Tirtha Swami Festivals – Gita Nagari – Samskara Festival 2004 – Radhanatha Swami-Mala.mp3 27.0 MB
 Bhakti Tirtha Swami Festivals – Gita Nagari – Samskara Festival 2004 – Radhanatha Swami Kirtan.mp3 14.0 MB
 Bhakti Tirtha Swami Festivals – Gita Nagari – Samskara Festival 2004 – Seeing Krishna in every.mp3 20.5 MB
 Bhakti Tirtha Swami Festivals – Gita Nagari – Samskara Festival 2004 – Why Yasoda's rope wast.mp3 29.7 MB
 Bhakti Tirtha Swami Festivals – Janmashtami – 1997-08-26 Potamac Temple.mp3 7.6 MB
 Bhakti Tirtha Swami Festivals – Janmastami Morning Lecture – 2001 Croatia.mp3 60.9 MB
 Bhakti Tirtha Swami Festivals – Lord Nityananda Appearance.mp3 22.7 MB
 Bhakti Tirtha Swami Festivals – Lord Nityananda Appearance – Australia.mp3 15.1 MB
 Bhakti Tirtha Swami Festivals – Mayapur Festival – 1999 Mayapur.mp3 4.9 MB
 Bhakti Tirtha Swami Festivals – Nrsimhadeva Appearance Day.wma 8.7 MB
 Bhakti Tirtha Swami Festivals – Rama Navami – Gitanagari.mp3 37.3 MB
 Bhakti Tirtha Swami Festivals – SB 03-12-44 Lord Nityananda's Appearance Day – 1997-02-19.mp3 27.2 MB
 Bhakti Tirtha Swami Festivals – Visnupriya Raghunath Appearance – Australia.mp3 9.5 MB