Bhakti Rasamrita Swami Hindi Gaur Lila – Bhagavan Ka Sochana.mp3 3.5 MB
 Bhakti Rasamrita Swami Hindi Gaur Lila – Bhakti Ke Lakshan Prakat Karana.mp3 2.6 MB
 Bhakti Rasamrita Swami Hindi Gaur Lila – Bramhan Aur Nimai Leela.mp3 5.1 MB
 Bhakti Rasamrita Swami Hindi Gaur Lila – Chaitanya Mahaprabhu Swayam Bhagavan Sri Krishna Hai.mp3 4.3 MB
 Bhakti Rasamrita Swami Hindi Gaur Lila – Chitanya Avatar Ke Teen Bhahya Karan.mp3 4.2 MB
 Bhakti Rasamrita Swami Hindi Gaur Lila – Chitanya Roopi Kalpavruksha.mp3 3.9 MB
 Bhakti Rasamrita Swami Hindi Gaur Lila – Gaya Gaman Leela Bhag 01.mp3 5.1 MB
 Bhakti Rasamrita Swami Hindi Gaur Lila – Gaya Gaman Leela Bhag 02.mp3 5.2 MB
 Bhakti Rasamrita Swami Hindi Gaur Lila – HateKhadi Natkhat Leela.mp3 5.1 MB
 Bhakti Rasamrita Swami Hindi Gaur Lila – Jaganatha Mishra Utsav.mp3 4.4 MB
 Bhakti Rasamrita Swami Hindi Gaur Lila – Karuna Avatar Slide Show.mp3 4.2 MB
 Bhakti Rasamrita Swami Hindi Gaur Lila – Keshav Kashmiri Ka Uddhar.mp3 4.0 MB
 Bhakti Rasamrita Swami Hindi Gaur Lila – Mahaprabhune Bhakti Ke Lakshan Prakat Kiye.mp3 4.8 MB
 Bhakti Rasamrita Swami Hindi Gaur Lila – Mahaprabhu Dwara Nam Sankirtan Ka Udaghatan.mp3 4.3 MB
 Bhakti Rasamrita Swami Hindi Gaur Lila – Murari Gupta Dwara Mahaprabhu Ki Stuti.mp3 4.6 MB
 Bhakti Rasamrita Swami Hindi Gaur Lila – Pougand Leela-Pathashala Bhag 02.mp3 2.6 MB
 Bhakti Rasamrita Swami Hindi Gaur Lila – Pougand Leela Patashala Bhag 01.mp3 3.5 MB
 Bhakti Rasamrita Swami Hindi Gaur Lila – Pougand Vivaha Leela.mp3 4.7 MB
 Bhakti Rasamrita Swami Hindi Gaur Lila – Pundrik Viddhanidhi Katha.mp3 4.6 MB
 Bhakti Rasamrita Swami Hindi Gaur Lila – Sri Tapanmishra Ke Satha Vartalabha.mp3 5.0 MB