Vrindavan Yatra 2011 – Hare Krishna Kirtan – 2011-10-27 Radhanath Swami.mp3 9.9 MB
 Vrindavan Yatra 2011 – Hare Krishna Kirtan – 2011-10-28 Radhanath Swami.mp3 13.2 MB
 Vrindavan Yatra 2011 – Jaya Yashoda Jaya Gopa Gana – Gaur Gopal Pr – 2011-10-26.mp3 5.3 MB
 Vrindavan Yatra 2011 – Je Anilo Prema Dhana – 2011-10-30 Radhanath Swami.mp3 14.8 MB
 Vrindavan Yatra 2011 Hindi Translation – Aghasura ka vadh aur Brahma Vimohan Lila – 2011-10-28 Radhanath Swami.mp3 61.2 MB
 Vrindavan Yatra 2011 Hindi Translation – Bhakto ko Prasanna karne se Krishna prasanna hote hai – 2011-10-29 Radhanath Swami and Vaisesika Pr.mp3 53.4 MB
 Vrindavan Yatra 2011 Hindi Translation – Brajvasisyo ne Govardhan puja kiya – 2011-10-27 Radhanath Swami.mp3 205.3 KB
 Vrindavan Yatra 2011 Hindi Translation – Evening Offerings to Srila Prabhupada – 2011-10-30 Various Devotees.mp3 48.4 MB
 Vrindavan Yatra 2011 Hindi Translation – Gokul Mahavan me Krishna ki Bal Lilaye – 2011-10-26 Radhanath Swami.mp3 80.7 MB
 Vrindavan Yatra 2011 Hindi Translation – Govardhan ka Gungan – 2011-11-03 Giriraj Swami.mp3 3.5 MB
 Vrindavan Yatra 2011 Hindi Translation – Govardhan Parikrama ka Mahtava – 2011-11-02 Radhanath Swami.mp3 74.3 MB
 Vrindavan Yatra 2011 Hindi Translation – Govardhan Parikrama ka Mahtava Part-01 – 2011-11-03 Radhanath Swami.mp3 61.0 MB
 Vrindavan Yatra 2011 Hindi Translation – Morning Offerings to Srila Prabhupada – 2011-10-30 Various Devotees.mp3 60.0 MB
 Vrindavan Yatra 2011 Hindi Translation – Srila Jiva Goswami ne Srila Rupa and Sanatana ka sharan liya – 2011-10-25 Radhanath Swami.mp3 57.5 MB
 Vrindavan Yatra 2011 Hindi Translation – Sri Giriraj-Haridas Varya Sarvottam Sevak – 2011-10-27 Giriraj Swami.mp3 23.5 MB
 Vrindavan Yatra 2011 Hindi Translation – Sri Sri Radha Govindadji and Sri Sri Madanmohanji ki Punarsthapna – 2011-10-23 Radhanath Swami.mp3 64.5 MB
 Vrindavan Yatra 2011 Hindi Translation – Sri Vrindavan Dham ki Kripa Prapt karna – 2011-10-22 Radhanath Swami.mp3 33.9 MB
 Vrindavan Yatra 2011 Hindi Translation – Yatra ka Sahi Bhav aur Vraja ke Pashu vishesh atma hai – 2011-11-01 Malati Mataji.mp3 5.8 MB
 Vrindavan Yatra 2011 Hindi Translation – Yatra ka Sahi Bhav aur Vraja ke Pashu vishesh atma hai – 2011-11-01 Radhanath Swami.mp3 63.5 MB