Bhakti Vikas Swami Hindi SB 03-01-14 – Kya Duryodhan acche raja nahi the – 2005-04-29 Patna.mp3 9.8 MB
 Bhakti Vikas Swami Hindi SB 03-05-18 – Adhokshaja shabda ka Arth – 2007-10-17 Mangalore.mp3 7.6 MB
 Bhakti Vikas Swami Hindi SB 03-06-17 – Shravanam-Sabse Mahatvapurna Bhakti-anga – 2003-07-07 Surat.mp3 7.0 MB
 Bhakti Vikas Swami Hindi SB 03-06-34 – Varnashrama Dharma ka Uddeshya – 2005-03-18 Kolkata.mp3 6.7 MB
 Bhakti Vikas Swami Hindi SB 03-15-01 – Asuri jansankhya ka vistaran – 2002-07-09 VV Nagar.mp3 7.7 MB
 Bhakti Vikas Swami Hindi SB 03-18-02 – Krishna ko Nakarana – 2005-06-30 Mumbai.mp3 8.0 MB
 Bhakti Vikas Swami Hindi SB 03-22-28 – Albert Einstein Vs Srila Vyasadeva – 2003-07-05 VV Nagar.mp3 7.9 MB
 Bhakti Vikas Swami Hindi SB 03-22-34 – Matra khud ke prayason se Bhagavad-prapti nahi hoti – 2004-07-06 VV Nagar.mp3 8.5 MB
 Bhakti Vikas Swami Hindi SB 03-24-39 – Vrindavan me mayavada khandan – 2011-10-31 Vrindavan.mp3 25.0 MB
 Bhakti Vikas Swami Hindi SB 03-24-42 – Kardama Muni ka tyaga – 2006-04-28 Mumbai.mp3 7.3 MB
 Bhakti Vikas Swami Hindi SB 03-28-33 – Bhakti Vs Plastic Bhakti – 2004-07-05 VV Nagar.mp3 6.5 MB
 Bhakti Vikas Swami Hindi SB 03-28-34 – 2004-07-06 VV Nagar.mp3 8.5 MB
 Bhakti Vikas Swami Hindi SB 03-28-35 – Grantha Vitaran ke Marathon ki Prerana – 2006-02-26 Mumbai.mp3 8.8 MB
 Bhakti Vikas Swami Hindi SB 03-29-07 – Bhakti Hamari Suvidha ke liye nahi – 2004-04-17 Surat.mp3 9.3 MB
 Bhakti Vikas Swami Hindi SB 03-31-01 – Happy Birthday – 2004-11-07 VV Nagar.mp3 9.0 MB
 Bhakti Vikas Swami Hindi SB 03-31-16 – Bhakti mein Pravesh Kaise hota hai – 2005-07-02 Surat.mp3 8.9 MB
 Bhakti Vikas Swami Hindi SB 03-31-18 – 2005-07-04 Surat.mp3 6.7 MB
 Bhakti Vikas Swami Hindi SB 03-31-19 – 2005-07-05 Surat.mp3 7.7 MB