Bhakti Charu Swami Bhajans – Adharam Madhuaram.mp3 4.1 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Adharam Madhuram.mp3 1.1 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Advaitastakam.mp3 2.7 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Ajanu Lambhita.wma 4.8 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Amar Jivan Sada.wma 4.5 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Bhaja Re Bhaja Amar.mp3 5.7 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Brahma Samhita Recitation with Devotees – Ujjain.mp3 11.3 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Damodarastakam-01.mp3 2.7 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Damodarastakam-02.mp3 8.3 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Damodarastakam – 2008-10-28 Mayapur.mp3 3.0 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Damodarastakam – 2010-10-25 ISKCON Juhu.mp3 12.1 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Damodarastakam – 2012-11-27 UK.mp3 31.7 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Damodarastakam – Ujjain.mp3 22.2 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Dhana Mora Nityananda – 2011-01.mp3 12.2 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Gaura Arati – 2012-12-18 ISKCON Gurgaon.mp3 10.4 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Gaura Guna Gayo Suni.mp3 4.4 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Gopi Geet – 2007-05-30 Washington.mp3 7.4 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Govinda Jaya Jaya Gopal – 2013-01-02 Sydney.MP3 79.8 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Gurupuja – 2010-10-24 ISKCON Juhu.mp3 4.2 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Guruvastakam – 2007-06-06 New Vrindavan.mp3 23.2 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Gurvastakam.mp3 2.7 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Gurvastakam – 2008-10-29 Mayapur.mp3 4.3 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Gurvastakam – 2010-10-31 ISKCON Juhu.mp3 7.0 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Jagannathastakam-01.mp3 2.1 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Jagannathastakam-02 – 2009-06-24 ISKCON Ujjain.mp3 21.9 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Jagannathastakam-03.wma 7.4 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Jai Jai Jagannatha.wma 2.1 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Je Anilo Prema Dhana.mp3 15.2 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Je Anilo Prema Dhano.wma 9.2 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Kadachit kalindi.mp3 10.3 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Kesaba Tua Jagata Vichitra-01.mp3 5.9 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Kesaba Tua Jagata Vichitra-02.mp3 5.2 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Ki Jani Ki Bale Tomara Dhamete-01.wma 6.0 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Ki Jani Ki Bale Tomara Dhamete-02.wma 7.9 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Krishna Jinaka Naam Hai.mp3 6.0 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Krishna Jinka Naam Hai-01.wma 2.9 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Krishna Jinka Naam Hai-02 Ujjain.wma 10.8 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Krishna Jinka Naam Hai.mp3 4.2 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Krishna Naam Dhare Kato Bal.mp3 10.5 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Manasa Deha Geha-01.mp3 5.8 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Manasa Deho Geho-02.mp3 6.6 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Narsimha Aarti-01.mp3 5.6 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Narsimha Aarti-02.mp3 5.6 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Narsimha Prayers – 2008-10-29 Mayapur.mp3 1.4 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Nityanandastakam.mp3 15.8 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Radha Kishna Prana Mora.mp3 6.2 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Radha Krishna Seva Mui.mp3 3.6 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Radhikastakam-01.mp3 3.1 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Radhikastakam-02.mp3 12.5 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Radhika Stava.wma 7.2 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Sachiro Anginaya Nache.mp3 3.1 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Sacisutastakam.mp3 7.4 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Sacitanyastakam-01.mp3 2.5 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Sacitanyastakam-02.mp3 10.1 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Sacitanyastakam-03.mp3 2.1 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Sad Goswami Ashtaka.mp3 10.6 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Sad Goswami Astakam.wma 9.1 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Shri Krishna Chaitanya Prabhu Jive Daya Kori.mp3 6.5 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Sri Advaitastakam.mp3 11.0 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Sri Gurvastakam.mp3 10.8 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Sri Krishna Caitanya Prabhu Jive daya kori.mp3 5.7 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Sri Radhika Astava.mp3 20.1 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Suddha Bhakata Carana Renu.mp3 6.0 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Suddha Bhakata Charana Renu.mp3 8.5 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Sundara Bala – 2011-03-25 Mauritius.mp3 13.0 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Sundar Bala sachi durala-01.mp3 4.1 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Tatala Saikate Bari Bindu Sama.mp3 6.8 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Tavakathamritam with Explanation – 20120-06-05 Laguna Beach.mp3 7.9 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Tava Katha Mritam.wma 8.8 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Translation of Guru Vandana – Ujjain.mp3 481.7 KB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Tumito Maribe Jare.mp3 7.4 MB
 Bhakti Charu Swami Bhajans – Vrajrajasutastakam – 2001-03-21 Hillsborough.mp3 14.2 MB