Bhajan – Jaya Radha Madhava by Bhakti Sundar Goswami on 29th Aug, 2011