Vedavyasapriya Swami Bhajans – Abanika Majhe Dekha Dona Bhai – 2012-09-13 Wellington.mp3 7.5 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Aduram madhuram – 2007 Fiji Grand Bhajan Sandhya.mp3 7.3 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Akrodha paramananda – 2007 Fiji Grand Bhajan Sandhya.mp3 8.6 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Akrodha Paramananda – 2012-09-13 Wellington.mp3 8.2 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Ami Yamuna Puline – 2007 Fiji Grand Bhajan Sandhya.mp3 8.6 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Antara Mandire Jago Jago – 2012-09-13 Wellington.mp3 8.2 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Antara Mandire Jatu Jatu Madhava Krishna Gopal.mp3 8.9 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Ar Koto Kal – 2012-09-13 Wellington.mp3 9.6 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Bhajahu Re Mana Sri Nanda Nandana – 2012-09-13 Wellington.mp3 11.8 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Brahma Bole Catur Mukhe – 2008.mp3 4.6 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Brahma Samhita recitation.mp3 7.5 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Damodarastaka.MP3 8.8 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Damodarastak – 2007 Vrindavan.mp3 42.7 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Darshan Arati Nrsimha Caturdasi – 2009-05-08 Canberra.mp3 10.4 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Dasavatara.MP3 11.2 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Dhule dhule Gaurachand – 2007 Fiji Grand Bhajan Sandhya.mp3 8.7 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Dhule Dhule Gaurachand – 2009-09-18 Melbourne.mp3 7.4 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Dhule Dhule Gaurachand – Sept 2008 Sydney.mp3 5.2 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Dhule Dhule Gora Chanda – 2012-09-13 Wellington.mp3 8.7 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Gauranga Karuna Koro – 2009-09-08 Canberra.mp3 11.8 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Gauranga Karuna Koro – 2009-09-18 Melbourne.mp3 9.1 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Gauranga Karuna Koro – 2012-09-13 Wellington.mp3 12.4 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Gauranga Tumi Mora – 2009-09-08 Canberra.mp3 8.9 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Gauranga tumi more – 2007 Fiji Grand Bhajan Sandhya.mp3 8.9 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Gauranga Tumi More – 2009-09-18 Melbourne.mp3 8.3 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Govinda Hari – 2007 Fiji Grand Bhajan Sandhya.mp3 6.4 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Govinda Hari Gopala Hari – 2009-05-06 Canberra.mp3 6.8 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Govinda Hari Gopala Hari – 2009-09-08 Canberra.mp3 5.1 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Guru Puja.mp3 8.0 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Guru Puja – 2007.mp3 4.3 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Guru Puja – 2012-09-13.mp3 20.5 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Gurvastaka.mp3 9.8 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Hare Krishna.mp3 13.2 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Hare Krishna – 2007 Fiji Grand Bhajan Sandhya.mp3 14.3 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Hare Krishna – 2009-09-08 Canberra.mp3 7.2 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Hare Krishna – 2009-09-18 Melbourne.mp3 11.2 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Hare Krishna – 2009-09-22 Melbourne.mp3 12.1 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Hare Krishna – Chandigarh 2007.mp3 7.0 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Hare Krishna Kirtan – 2009-09-07.mp3 34.0 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Hare Krishna Kirtan – 2012-09-16.mp3 22.7 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Jaya Jaya Jagannatha – 2009-09-18 Melbourne.mp3 9.2 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Jaya Jaya Jagannatha Sacira Nandan – Sept 2008 Sydney.mp3 7.7 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Jaya Madhava Madana Murari Radhe – 2009-09-07.mp3 14.8 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Jaya Radha Madhava-Janamstami – 2007 Melbourne.mp3 9.7 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Jaya Radha Madhava.mp3 11.2 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Jaya Radha Madhava – 2010-09-12 Melbourne.mp3 6.2 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Jaya Radhe – 2007 Fiji Grand Bhajan Sandhya.mp3 17.3 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Jaya Radhe Jaya Krishna – 2012-09-13 Wellington.mp3 16.3 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Jaya Radhe Jaya Radhe Radhe – 2012-09-13 Wellington.mp3 13.4 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Jay Govinda Jay Gopal – 2007 Fiji Grand Bhajan Sandhya.mp3 6.8 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Jay Radha Madhava.mp3 7.2 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Je Anilo – Sept 2008 Melbourne.mp3 10.7 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Je Anilo Prema Dhana – 2008-09-20 ISKCON Melbourne.mp3 2.8 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Keshva Deta Nar Hari – Hamilton.MP3 17.3 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Kirtan Yoga Centre – Sept 2008 Sydney.mp3 12.2 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Krsna Deva Bhavantam Vande – 2009-09-18 Melbourne.mp3 8.5 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Maha Mantra – Brisbane University.mp3 1.8 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Maha Prasade Govinde – 2012-09-13 Wellington.mp3 1.3 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Mama mana mandire – 2007 Fiji Grand Bhajan Sandhya.mp3 11.8 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Mama Mana Mandire – 2009-09-18 Melbourne.mp3 5.9 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Namo Om Vishnu Padaya-01 – Fiji.MP3 173.6 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Namo Om Vishnu Padaya-02 – Hamilton.MP3 23.5 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Narasimha Prayers.mp3 6.1 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Nari He Dayalu More Jaya Radhanath.mp3 9.4 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Nava Gaura Varan – 2009-09-08 Canberra.mp3 8.3 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Nrsimha Prayers Nrsimha Caturdasi – 2009-05-08 Canberra.mp3 5.9 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Radha Krishna Prana Mora – Sept 2008 Sydney.mp3 13.1 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Radha Krishna Prena – Auck.mp3 35.9 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Sandhya Arati.mp3 21.2 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Sandhya Arati Nrsimha Caturdasi – 2009-05-08 Canberra.mp3 9.0 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Shyama Shyama Shyam – Chandigarh 2007.mp3 11.2 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Sita Kamala – 2007 Fiji Grand Bhajan Sandhya.mp3 15.8 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Sri guru carana kamala – 2007 Fiji Grand Bhajan Sandhya.mp3 8.7 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Sri guru carana kamala – 2009-09-18 Melbourne.mp3 3.3 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Sundara Bala – 2007 Fiji Grand Bhajan Sandhya.mp3 9.9 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Sundara Bala – 2009-09-18 Melbourne.mp3 3.9 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Sundara kundala – 2007 Fiji Grand Bhajan Sandhya.mp3 12.0 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Sundara Kundala – Sept 2008 Sydney.mp3 7.4 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Sundara Mor – 2009-09-18 Melbourne.mp3 7.8 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Tulasi Arti.mp3 9.1 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Vamana Bhajan – 2006 Hamilton.mp3 16.6 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Vibhavari Sesa.mp3 11.2 MB
 Vedavyasapriya Swami Bhajans – Vrindavana Ramya Sthan – 2007 Fiji Grand Bhajan Sandhya.mp3 10.7 MB