Lecture on Mriyaman Manushya Ka Kya Kartavya Hai ? by Lal Govind Prabhu in ISKCON Mumbai – Lokhandwala on 25th Feb, 2012