Bhakti Vikas Swami Hindi SB 04-01-02 – 2004-04-20 VV Nagar.mp3 9.5 MB
 Bhakti Vikas Swami Hindi SB 04-02-28 – Sankaracarya ka Asat-shastra pracar – 2007-10-04 Mumbai.mp3 7.3 MB
 Bhakti Vikas Swami Hindi SB 04-04-30 – 2005-10-13 VV Nagar.mp3 7.5 MB
 Bhakti Vikas Swami Hindi SB 04-06-49 – Maine Tilak kiya hai – Mein Bhakta hoon – 2006-02-13 Surat.mp3 6.6 MB
 Bhakti Vikas Swami Hindi SB 04-08-30 – Bhakti Saral aur Kathin bhi hai – 2006-04-24 Surat.mp3 8.2 MB
 Bhakti Vikas Swami Hindi SB 04-08-46 – Shri Krishna ke Saundarya ka varnan – Descripation Kaliyuga ki Dhyanavidhi – 17 Apr.mp3 9.8 MB
 Bhakti Vikas Swami Hindi SB 04-08-47 – Bhagavan – Stri ya Purush – 2006-04-18 VV Nagar.mp3 8.9 MB
 Bhakti Vikas Swami Hindi SB 04-09-17 – Prayaas aur Kripa – 2006-06-28 Surat.mp3 6.5 MB
 Bhakti Vikas Swami Hindi SB 04-09-48-50 – Bhakta hi paramvir hai – 2006-07-02 VV Nagar.mp3 11.1 MB
 Bhakti Vikas Swami Hindi SB 04-13-33 – Deva-gana bhi bhakt hai inki puja kyon nahi – 2006-12-02 VV Nagar.mp3 7.8 MB
 Bhakti Vikas Swami Hindi SB 04-13-34 – Bhagavan ka Sambhav aur Pakshpat – 2006-12-03 VV Nagar.mp3 9.3 MB
 Bhakti Vikas Swami Hindi SB 04-18-04 – Varnasrama aur Shri Chaitanya ki Pracarit Bhakti – 2007-01-05 Surat.mp3 7.6 MB
 Bhakti Vikas Swami Hindi SB 04-18-05 – Vyasa-puja ka Arth – 2007-01-06 Surat.mp3 22.1 MB
 Bhakti Vikas Swami Hindi SB 04-30-27 – Bhagavan Dusta-janon ke bhi Hitecchhi hai – 2008-06-23 Surat.mp3 8.6 MB