Urmila Mataji SB 05-02-13 – Prasadam – 2011-11-08 New Govardhana.mp3 23.3 MB
 Urmila Mataji SB 05-02-14 – Seeing Krishna Everywhere – 2011-11-09 New Govardhana.mp3 21.2 MB
 Urmila Mataji SB 05-03-18 – Become an Agent of Greatness – 2011-11-12 Sydney.mp3 33.1 MB
 Urmila Mataji SB 05-03-19 – Wowen in Krishna Consciousness – 2011-11-13 Sydney.mp3 37.2 MB
 Urmila Mataji SB 05-04-15 – The Characteristics of Rishabhdev – 2009-10-10.mp3 23.3 MB
 Urmila Mataji SB 05-05-15 – Preaching shoulde be Pure Personal and Patient – 2013-05-30 Radhadesh.mp3 23.9 MB
 Urmila Mataji SB 05-08-10 – Real Compassion – 2011-12-21 ISKCON Radhadesh.mp3 17.9 MB
 Urmila Mataji SB 05-08-15 – Attachment for Krishna – 2011-12-27 ISKCON Radhadesh.mp3 30.5 MB
 Urmila Mataji SB 05-08-17 – What is good for me – 2011-12-29 ISKCON Radhadesh.mp3 19.3 MB
 Urmila Mataji SB 05-08-27 – Intentional and Accidental falldown – 2012-01-07 ISKCON Radhadesh.mp3 18.7 MB
 Urmila Mataji SB 05-08-30 – Accept favorable reject unfavorable – 2012-01-13 ISKCON Radhadesh.mp3 19.1 MB
 Urmila Mataji SB 05-09-05 – 2012-01-21 ISKCON Radhadesh.mp3 12.5 MB
 Urmila Mataji SB 05-09-05 Gayatri and the Sun – 2012-01-21 ISKCON Radhadesh.mp3 28.7 MB
 Urmila Mataji SB 05-09-07-10 – Symptoms of Advancement – 2012-01-25 ISKCON Radhadesh.mp3 16.1 MB
 Urmila Mataji SB 05-09-18 – 2012-02-08 ISKCON Radhadesh.mp3 10.6 MB
 Urmila Mataji SB 05-10-02 – Mercy and Courage – 2012-02-10 ISKCON Radhadesh.mp3 30.3 MB
 Urmila Mataji SB 05-10-12 – 2007-10-28 New Zealand.mp3 24.8 MB
 Urmila Mataji SB 05-10-80 – 2007-11-04 New Zealand.mp3 22.3 MB
 Urmila Mataji SB 05-12-09 – Krishna is behind the atoms – 2012-02-12.mp3 19.8 MB
 Urmila Mataji SB 05-12-10 – Person behind Illusion – 2012-02-13.mp3 22.3 MB
 Urmila Mataji SB 05-12-11 – Inconcievable Bhagavan – 2012-02-14 New Germany.mp3 11.4 MB
 Urmila Mataji SB 05-13-08 – 2007-12-23 Auckland.mp3 25.2 MB
 Urmila Mataji SB 05-14-27 – 2008-02-10 AucklandR09 0024.mp3 22.1 MB
 Urmila Mataji SB 05-19-10 – 2013-04-06 ISKCON Radhadesh.mp3 27.3 MB
 Urmila Mataji SB 05-19-23-30 – 2009-08-08 Auckland.mp3 33.6 MB
 Urmila Mataji SB 05-20-01-04 – 2009-08-09 Auckland.mp3 38.4 MB
 Urmila Mataji SB 05-20-19-22 – 2007-11-06 Honolulu.mp3 13.1 MB
 Urmila Mataji SB 05-25-01 – Sankarsana attracts seer and seen – 2011-11-19.mp3 22.3 MB