Vaiyasaki Prabhu Bhajans – Amar Nitai Mile Na.wma 1.7 MB
 Vaiyasaki Prabhu Bhajans – Amijamuna Puline – 2007-09-25.mp3 3.3 MB
 Vaiyasaki Prabhu Bhajans – Bhaja Hure Mana.wma 10.1 MB
 Vaiyasaki Prabhu Bhajans – Bodo Sukher.wma 3.6 MB
 Vaiyasaki Prabhu Bhajans – Boro Sukher Khabor.mp3 9.1 MB
 Vaiyasaki Prabhu Bhajans – Damodarastakam.wma 2.7 MB
 Vaiyasaki Prabhu Bhajans – Damodarastakam and kirtan.wma 1.8 MB
 Vaiyasaki Prabhu Bhajans – Damodar Lila.wma 895.0 KB
 Vaiyasaki Prabhu Bhajans – Dhule Dhule.wma 1.4 MB
 Vaiyasaki Prabhu Bhajans – Dukher Sagore.wma 1.7 MB
 Vaiyasaki Prabhu Bhajans – Gopinath-01.wma 2.9 MB
 Vaiyasaki Prabhu Bhajans – Gopinath-02.wma 6.8 MB
 Vaiyasaki Prabhu Bhajans – Govinda Jaya Jaya Gopal – 2010-01-24 ISKCON Chowpatty.mp3 7.4 MB
 Vaiyasaki Prabhu Bhajans – Gurupuja – 2007-09-25.mp3 6.8 MB
 Vaiyasaki Prabhu Bhajans – Jai Radha.wma 3.1 MB
 Vaiyasaki Prabhu Bhajans – Jai Radha Madhava – 2007-09-26.mp3 3.3 MB
 Vaiyasaki Prabhu Bhajans – Jai Radha Madhava – 2007-09-30.mp3 1.2 MB
 Vaiyasaki Prabhu Bhajans – Jai Radha Madhava – SB-06-18-48-49 – 2007-09-27.mp3 1.2 MB
 Vaiyasaki Prabhu Bhajans – Jaya Radha Madhava-01.wma 9.2 MB
 Vaiyasaki Prabhu Bhajans – Jaya Radha Madhava-02.wma 3.4 MB
 Vaiyasaki Prabhu Bhajans – Kabe Habe Bolo.mp3 7.9 MB
 Vaiyasaki Prabhu Bhajans – Namaste Sri Radhe.wma 4.7 MB
 Vaiyasaki Prabhu Bhajans – Namaste Sri Radhe Namaste Sri Shyam – 2007-09-25.mp3 2.5 MB
 Vaiyasaki Prabhu Bhajans – Narasingha Prabhuayers.wma 8.8 MB
 Vaiyasaki Prabhu Bhajans – Narsimha Arti.wma 525.6 KB
 Vaiyasaki Prabhu Bhajans – Om namo bhagavate vasudev aya – 2007-09-25.mp3 2.2 MB
 Vaiyasaki Prabhu Bhajans – Om Namo Bhagvate.wma 2.7 MB
 Vaiyasaki Prabhu Bhajans – Radhe Jai Jai.wma 1.5 MB
 Vaiyasaki Prabhu Bhajans – Sarvasva Tomar.mp3 5.2 MB
 Vaiyasaki Prabhu Bhajans – Sitaram.wma 2.0 MB
 Vaiyasaki Prabhu Bhajans – SriKrishna Divya Naam.wma 1.9 MB
 Vaiyasaki Prabhu Bhajans – Sri Rupa Manjari.mp3 5.1 MB
 Vaiyasaki Prabhu Bhajans – Sunder Mor.wma 1.3 MB
 Vaiyasaki Prabhu Bhajans – Sunder moramana kishora – 2007-09-25.mp3 2.0 MB
 Vaiyasaki Prabhu Bhajans – Trance.wma 624.0 KB
 Vaiyasaki Prabhu Bhajans – Vande Krishna.wma 2.2 MB
 Vaiyasaki Prabhu Bhajans – Vibhavari Sesa.mp3 6.3 MB
 Vaiysaski Prabhu Bhajans – Boro sukher khabor gai – 2000-09-16.mp3 28.3 MB